CasterLineup450

چرخ ها

چرخ ها شامل مواد اولیه متفاوتی هستند که در انواع آجدار,بدون آج,لاستیکی,با پوشش و بدون پوشش و مدل های دیگر موجود می باشد.
انواع مختلف رینگ و بلبرینگ ها,رولبرینگ ها و انواع پوشش سطحی باعث ایجاد مشخصه های خاص برای چرخ های ما می باشدو به همین دلیل برای تحمل وزن های مختلف و سایش های متفاوت و مقاومت های مختلف طبقه بندی می شوند.
شما می توانید برای انتخاب کاربری مورد نظر با توجه به شرایط محیطی و نحوه بهره برداری با استفاده از این راهنما چرخ مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

کاستورها

کاستور ها اجزائی هستند که برای جابه جایی وسایل به آنها متصل می شوند. از آنجایی که کاستورها خود حرکت نمی کنند, به همین دلیل برای سرعت های پائین جهت جا به جایی و حرکت طراحی شده اند.
وسایل و ماشین آلات صنعتی یا کشیده می شوند یا هل داده می شوند که این امر معمولا” به صورت دست توسط انسان انجام می شود.
یک کاستور شامل پایه و چرخ می باشد که به دو صورت ثابت و گردان طراحی می شوند.

کاستورهای گردان

imagesکاستورهای گردان موجب می شوند وسائل در محور عمودی بچرخند و مانور پذیر باشند.به کاستور های گردان می توان سیستم ترمز الصاق نمود:
  • ترمز نگهدارنده حرکت چرخ
  • ترمز نگهدارنده حرکت چرخشی پایه
کاستور های گردان در مفصل گردان یا دارای بلبرینگ و رولبرینگ می باشند و یا با قرار گرفتن ساچمه بین ۲ صفحه مفصل مانور پذیر می شوند.
کاستور های گردان معمولا” به صورت های مختلف به وسائل متصل می شوند:
  • صفحه گردان
  • پیچ
  • پیم

کاستور های ثابت

۱۰۱۳کاستور های ثابت به صورت مستقیم حرکت می کنند و توانایی حرکت چرخشی را ندارند و معمولا” با یک صفحه به وسائل متصل می شوند.